Powiększ
Zmniejsz
Wyśrodkuj
Lista
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”
Śladami Wieruszowskich Żydów
Pierwsi Żydzi przybyli do Wieruszowa z pobliskiego Wielunia, skąd zostali wygnani w 1585 r. Pisana wzmianka o wieruszowskim Żydzie Jakubie pochodzi z 1600 r. Kolejnym potwierdzeniem obecności Żydów w miasteczku jest wydany w 1618 r. przywilej nadany tamtejszemu cechowi sukienników. W 1810 roku powstała samodzielna gmina żydowska. 1 września 1939 r. mieszkało w Wieruszowie ok. 2100 Żydów. W sierpniu 1942 r. zniknęli – mordowani już od września 1939 r. na ulicach miasta, w obozach pracy obok Poznania i w Auschwitz, by ostatecznie zginąć w Kulmhof/ Chełmnie nad Nerem. Bibliografia: Projekt Wykonał: Szymon Musiał Bchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990, s.124. Koczy L., dzieje miasta Wieruszowa, cyt. za: Szymański G., gmina żydowska w małym miasteczku, "ILUSTROWANY TYGODNIK POWIATOWY" 2005, nr 42 [335], s. 31. Olbromski A., OD MYKWY DO MACEWY, „ILUSTROWANY TYGODNIK POWIATOWY” 2021, nr 3/4, s. 30-31. Szot U., Wieruszów, którego nie ma…, Wieruszów 2020 Szacfajer Z., Tamten Wieruszów, Wieruszów 2003-2015, s.51-75. https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/w/530-wieruszow/ dostęp: (01.10.2021) https://lodz.tvp.pl/44044271/77-lat-temu-zlikwidowano-getto-zydowskie-w-wieruszowie dostęp: (01.10.2021) https://www.facebook.com/sladamiwieruszowskichzydow/ dostęp: (01.10.2021) https://www.powiat-wieruszowski.pl/wieruszowskie-judaica.html dostęp: (01.10.2021) http://www.wieruszow.kepnosocjum.pl dostęp: (01.10.2021)

Fabryka papieru w Mirkowie

Fabryka papieru w Mirkowie założona została w roku 1774, znalazła się na samej granicy Królestwa Prus nad Prosną. Początkowo fabryka wyrabiała tylko papier czerpany, motorem fabrycznym była mała turbina wodna. W pierwszej polowie XIX wieku fabryka przez kilka lat była nieczynna i dopiero w roku 1865 nowy nabywca powiększył fabryke tak ,że zaczęto wyrabiać w niej papier maszynowy. W 1871 zakupili fabrykę Żydzi Leopold Kronenberg i Natansonowie. Fabryka została rozbudowana i zmodernizowana przez to zaczęto w niej wyrabiać papier wszelkiego gatunki, przeważnie jednak papier listowy i bibułki papierosowe. W roku 1874 fabryka została zakupiona przez Towarzystwo Akcyjn. W 1888 fabryka w Mirkowie została zamknięte w celu przeniesienia jej do jeziornej.
0:00
/
0:00